Mottagningsenheten Bryggan

Interkulturella enheten

Mottagningsenheten Bryggan ansvarar för att barn och ungdomar som är 7-17 år och som kommer från andra länder skrivs in i grund- och gymnasieskolan.

Enheten ansvarar också för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet för barn och ungdomar inom kommunen. Här finns också kommunens modersmålspedagoger.

Mottagningsenheten Bryggan skriver in elever löpande under hela året på uppdrag av grundskolornas rektorer. Barn och ungdomar mellan 7 och 16 år blir kartlagda och får en introduktion i svenska språket och det svenska samhället. Gymnasieungdomarna slussas vidare till gymnasieskolan. Eleverna som tas emot här kommer till Sverige av olika skäl. De kan vara:

 • asylsökande flyktingar
 • anhöriga till familjemedlemmar som redan är i Sverige
 • ensamkommande barn
 • barn i familjer som byter kommun och som nyligen kommit till Sverige.

Skolår ett till och med skolår nio

Eleverna från skolår ett till och med skolår nio får en introduktionsutbildning där bland annat följande ingår:

 • kartläggning av elevens kunskaper
 • svenska som andraspråk
 • matematik
 • idrott
 • simning
 • modersmålsundervisning
 • samhällsorientering

Eleverna får även studiehandledning på modersmålet.
När kartläggningen är klar slussas eleverna vidare till den skola de tillhör. Tiden på Bryggan är begränsad till åtta veckor.

Gymnasieskola

Ungdomar i gymnasieåldern registreras på Bryggan som sedan meddelar gymnasieskolan att eleven anlänt till kommunen. Gymnasieskolan kallar till ett inskrivningssamtal och bestämmer i samband med det tid för kartläggning av bland annat elevens språkkunskaper och elevens skolbakgrund. Eleven placeras utifrån kartläggningen i en passande undervisningsgrupp och en individuell studieplan upprättas.

Modersmål

Bryggan ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet inom hela kommunen. Modersmålspedagogerna arbetar inom förskola och förskoleklass och är anställda på Bryggan.

Förskola

Barn som är i åldern 1-5 år erbjuds förskoleverksamhet enligt gällande regler i kommunen. Läs mer om ansökan till barnomsorg här.

Telefon expedition
0150-48 82 17

E-post

bryggan@katrineholm.se

Mer information under fliken Mottagningsenheten Bryggan

Enhetschef

Marianne Jeppson
telefon 0150-48 82 48
marianne.jeppson@katrineholm.se

Postadress:

Katrineholms kommun
Mottagningsenheten Bryggan
Stora Malmsvägen 5 (f.d. Nävertorpsskolan)
641 50 Katrineholm

 

Översatt information om Bryggan

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*