Utbildning för nyanlända

När nyanlända flyktingar kommer till Katrineholm tas de emot av arbetsförmedlingen. Ensamkommande barn tas emot av socialförvaltningen.

Vuxna nyanlända flyktingar och andra invandrare får först en 60 timmars utbildning i samhällsorientering samt möjlighet att läsa svenska för invandrare, sfi, inom Viadidakt, på Drottninggatan 18.

Mer information om exempelvis samhällsorientering för nyanlända, utbildning i svenska för invandrare samt studie- och yrkesvägledning hittar du på Viadidakts webbplats här.

Nyanlända med barn i förskoleålder får hjälp av Arbetsförmedlingen att ansöka om förskola. Övriga kontaktar själva respektive förskola.

Eleverna i förskoleklass blir placerade direkt i klass.

Eleverna från skolår ett till och med skolår nio blir inom åtta veckor kartlagda och får en introduktionsutbildning. Detta sker på mottagningsenheten Bryggan, adress: Stora Malmsvägen 5 i Katrineholm. Enheten tillhör bildningsförvaltningen. Kartläggningen ligger till grund för placering i klass.

Ungdomar i gymnasieåldern registreras på Bryggan och slussas sedan vidare till gymnasieskolan.

Läs mer om om verksamheten för barn och unga här.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*