Utbildning för nyanlända

När nyanlända flyktingar kommer till Katrineholm tas de emot av arbetsförmedlingen. Ensamkommande barn tas emot av socialförvaltningen.

Utbildning för barn och unga

Nyanlända med barn i förskoleålder får hjälp av Arbetsförmedlingen att ansöka om förskola. Övriga kontaktar själva respektive förskola.

Elever i förskoleklass blir placerade direkt i klass.

Elever från skolår 1-9 blir kartlagda och får en introduktionsutbildning. Detta sker på mottagningsenheten Bryggan på Stora Malmsvägen 5 i Katrineholm. Kartläggningen ligger till grund för placering i klass.

Utbildning för ungdomar

Ungdomar i gymnasieåldern registreras på Bryggan och slussas sedan vidare till gymnasieskolan.

Läs mer om om verksamheten för barn och unga.

Utbildning för vuxna

Vuxna nyanlända flyktingar och andra invandrare får utbildning i Samhällsorientering (SO) och möjlighet att läsa Svenska för invandrare (sfi) på Viadidakt i Katrineholm. På Viadidakts hemsida kan du läsa mer om SO, sfi och studie- och yrkesvägledning.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*