Specialkostintyg

De gäster som behöver särskild kost på grund av allergi, intolerans eller andra orsaker ska anmäla detta till Kost- och transportservice.

Här kan du använda vår e-tjänst förspecialkostintyg. Genom att signera digitalt med e-legitimation skickas din ansökan direkt till skolan för förvaltningen.

E-tjänst för dig som behöver specialkostintyg

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*