KomTek Sverige

Kom Tek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som finns i ett tjugotal kommuner i Sverige.

Nationellt nätverk

Genom ett nationellt nätverk sker samverkan och erfarenhetsutbyte. Inom nätverket utvecklas också det  pedagogiska kunnandet och spetskompetensen inom verksamhetsområdet. Det handlar om en långsiktig strategi genom kurser i teknik, lärarfortbildning, starkt genusperspektiv och entreprenöriellt lärande.

KomTek samarbetar med många företag i Sverige, antingen genom medfinansiering eller bidrag i form av material och/eller personella resurser. För att barn och unga ska välja ett tekniskt yrke behöver de stöttning tidigt i livet för att stärka sitt tekniksjälvförtroende. Detta gör KomTek.

Tekniska museet nationell koordinator

Tekniska museet är koordinator i det nationella nätverket och samordnar KomTeks övergripande arbete. Ansvarig koordinator heter Eric Telander och nås på telefon 08-450 56 72 eller e-post eric.telander@tekniskamuseet.se

Se filmen Upptäck KomTek

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Tekniska museets webbplats