Kulturskola och KomTek

  • Bild på fiolspelande ungdomar

    Kulturskola

    Kulturskolan undervisar elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola i musik, bild, dans och drama.
  • KomTek

    KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala kulturskolan, fast med teknik.
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*