30 maj 2012

Skolinspektionens granskning av Katrineholms skolor avslutad

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under våren 2012 granskades skolorna i Katrineholm. Inspektionen är nu avslutad och besluten finns att läsa på Skolinspektionens webbplats. Kommunbeslutet presenteras i augusti.

Skolinspektionen har granskat bland annat följande processer när de har varit ute på skolorna:

  • trygghet och studiero
  • elevers rätt till särskilt stöd
  • arbetet med bedömning av elevernas kunskaper
  • det systematiska kvalitetsarbetet.
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Skolinspektionens webbplats