24 augusti 2012

Yrkesprogrammen fortsatt populära i Katrineholms gymnasieskolor

"Allt fler platser gapar tomma på gymnasieskolornas yrkesprogram." Det rapporterade SVT:s nyhetsprogram Rapport måndagen den 20 augusti. I många av landets kommuner är man bekymrad över att få elever väljer yrkesprogram. Trenden började redan förra året med färre sökande till yrkesprogrammen när den nya gymnasieskolan infördes. Att eleverna inte automatisk får högskolebehörighet tror man bidrar till nedgången

I Katrineholm är däremot yrkesprogrammen fortfarande mycket populära, en trend som hållit i sig under flera år.

En orsak kan vara att Katrineholms gymnasieskolor har satsat på bra och tydlig information till de elever som vill satsa på ett yrke, men ändå få behörighet till högskolan. Flertalet gymnasieskolor erbjuder färdiga "paket" med kurser som innebär att eleven blir behörig, en satsning som slagit väl ut, uppenbarligen. Statistiken visar också att elever som gått ett yrkesprogram i någon av gymnasieskolorna i Katrineholm, har stora möjligheter att få arbete efter studierna. En annan bidragande orsak kan vara yrkesprogrammens nära samarbete med näringslivet.

Vård- och omsorgsprogrammet har särskilt uppmärksammats i media och ett förslag finns från regeringshåll om att införa undersköterskeexamen, samt en särskild sjuksköterskeinriktning för att locka fler elever.  I Katrineholm är vård- och omsorgsprogrammet fortsatt populärt, och redan idag har vi erbjuda vad man kan kalla en utbildning med inriktning för att bli sjuksköterska. Genom våra fördjupningar och det individuella valet kan alla elever, om de vill, bli behöriga för sjuksköterskestudier utan att behöva läsa några utökade kurser.

De mest populära yrkesprogrammen i Katrineholm

De mest populära programmen i årets antagning är Bygg- och anläggning, El- och energi, Industriprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, som alla har fyllt sina platser.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har utökat antalet platser från 24 förra året till 32 i år, på grund av programmets popularitet. 27 elever kommer att börja årskurs 1 på programmet, vilket är en ökning med tre elever sedan förra året.

Vård- och omsorgsprogrammet ökar också i popularitet. 46 elever sökte till 60 platser, vilket är en ökning med nio elever sedan förra årets antagning.

På Fordonsprogrammet har 26 elever antagits till 30 platser, en liten minskning sedan förra året då alla platser togs i anspråk.

Fler sökte till Handels- och administrationsprogrammet i år än förra året, 23 elever till 30 platser, en ökning med 8 elever.

- Det är mycket glädjande att våra satsningar på yrkesprogrammen slagit så väl ut, säger verksamhetschef Birgitta Larsson i en kommentar.Röd text Din Blomstertid

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*