2 augusti 2012

Välkommen till ett nyöppnat fritidshem!

Den 1 augusti var det öppet hus på Nyhemsskolans nya fritidshem för de barn i de tidiga skolåren som ska börja fritids måndagen den 6 augusti. Barn och föräldrar från Sjöholms skola och Nävertorpsskolan hälsades välkomna att besöka det nya fritidshemmet i anslutning till Nyhemsskolan. Fritidshemmet öppnar på måndag.

Det har varit en bråd tid för personal både inom bildningsförvaltningen och KFAB för att hinna att få så mycket som möjligt klart inför starten. Det har ordnats och flyttats både inomhus och utomhus men en del är fortfarande inte riktigt på plats. Utomhus har nya lekredskap satts upp och ett helt lass med gamla trädstammar har följt med från Sjöholms skola, uppfräschning av fotbollsplanen pågår och så vidare. Både personal och barn är förväntansfulla inför måndagens start. Den 22 augusti startar också grundskolan.

Tre barn och en vuxen som står i en dörröppning

Bilden: - Det ska bli kul och spännande när fritids startar på måndag och personalen har gjort ett fantastiskt jobb, säger rektor Pia Nygren med fritidsbarnen Tuwa, Emma och Lisa.

Fakta

Bildningsnämnden beslutade föreslå en ny skolorganisation vid sitt sammanträde den 29 maj. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med nämndens förslag vid sitt sammanträde den 4 juni. Beslutet innebär att Nävertorpsskolan och Sjöholms skola läggs ner och att Nyhemsskolan öppnar skola och fritidshem för skolår F-6 från och med höstterminen 2012.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*