17 april 2012

Förskola och fritids som twittrar

Föräldrar med barn på förskolan Saltkråkan och Sandbäckens fritids kan sedan några veckor tillbaka följa sina barn via mikrobloggen twitter, där små korta meddelanden och bilder från barnens vardag publiceras. Bakgrunden till satsningen på Sandbäcken bottnar i en vilja att förbättra dialogen med föräldrarna och öka inblicken i verksamheten. 

Det händer så mycket varje dag att det kan vara svårt att förmedla det vid en lämning eller hämtning. Att ha möjligheten att tillsammans med barnen titta på bilder och inlägg som gjorts under dagen ger föräldrarna en bättre inblick i verksamheten och förutsättningar för dialog, både mellan föräldrar och barn, men också mellan föräldrar och lärare.

- Vi lägger ut bilder och små korta meddelanden. Föräldrarna tycker att det är ett kul initiativ, säger Pernilla Lundkvist, förskollärare på Saltkråkan. Det är bra att vi kan bidra till att skapa samtal mellan föräldrar och barn, säger hon.

Tanken är att bilder och meddelanden ska spegla vardagen. De bilder som läggs ut visar aldrig barnens ansikten, eftersom barnen inte ska kunna identifieras. Det är en policy verksamheten kommit överens om.  Det går att ta bra och roliga bilder ändå. Hittills har förskola och fritids bland annat twittrat om utflykter, påsklunch, pyssel, teater, grillning och disco.

- För oss på Sandbäckens fritids känns det lite extra kul. Vi hävdar kaxigt att vi är Sveriges första twittrande fritids. Hittills har vi inte blivit motbevisade, säger PG Arvidsson, fritidspedagog. 

- Det här är en satsning som slagit väl ut och väckt en hel del nyfikenhet. Att det är möjligt beror på att vi har medarbetare som gärna provar nya grepp, säger Martin Lindgren, utvecklingsledare på Sandbäcksskolan.

Konceptet ska utvecklas vidare framöver,  till exempel med möjlighet att prenumerera på inläggen via e-post för att även de som inte finns på twitter ska kunna följa med.

Kommunicera med oss i sociala medier! Du hittar länkarna vidare i högerspalten. 

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*