22 mars 2012

Tallåsskolans mässa skapar rubriker

För en tid sedan ordnade Tallåsskolan en mycket uppskattad entreprenörsmässa där eleverna i arbetslag C presenterade sina produkter och tjänster.

Svenskt Näringsliv har plockat upp nyheten och presenterar Tallåsskolans arbete med entreprenörskap i en artikel på sin webbplats.

"Att jobba entreprenöriellt i skolan ligger i tiden. Och dessutom tror jag, och många lärare med mig, att det här är rätta sättet att jobba! " Så säger läraren Magdalena Norin från Tallåsskolan bland annat i artikeln. Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats via länken till höger. Där kan du också läsa mer om mässan.Magdalena Norin, TallåsskolanBilden: Läraren Magdalena Norin är engagerad i arbetet med entreprenörskap på Tallåsskolan  i Katrineholm.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*