17 april 2012

Spår i den offentliga miljön

Lördagen den 21 april invigdes ett gatukonstprojekt med elever från Estetiska programmets inriktning Bild och Form på Duveholmsgymnasiet i samarbete med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholms kommun.

Gatukonstprojektet handlar om att uppmärksamma och synliggöra fula eller bortglömda platser i Katrineholm och arbeta med dem för att skapa debatt om konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet.

Det är eleverna i årskurs ett på Estetiska programmets inriktning Bild och Form som fått uppdraget att arbeta med var sin plats under ledning av lärarna Mats Andersson och BrittMarie Järnström Lindell. Eleverna har arbetat i fem grupper och varje grupp har blivit tilldelad en plats i staden, alla kring och runt centrum.

Samtliga elever har valt att arbeta med det befintliga rum som platsen utgör. Grunden för projektet är att materialet ska vara förgängligt eller att det med enkla medel går att plocka bort. Syftet är att få katrineholmarna att åter upptäcka platser som blivit osynliga eller bortglömda i vår stad.

Dokumentation av projektet kommer att visas i en utställning på Konsthallen i Kulturhuset Ängeln från och med den 5 maj. Efter avslutad utställning på Ängeln kommer utställningen gå vidare till ungkulturhuset Lokstallarna.

Invigningen skedde lördagen den 21 april. Invigningstalare var Johan Harter, säkerhetsstrateg i Katrineholms kommun.

För mer information kontakta BrittMarie Järnström Lindell, Duveholmsgymnasiet, telefon 0150-574 12 eller Mats Andersson Duveholmsgymnasiet, telefon 0150-574 77.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*