3 januari 2013

Pressmeddelande: Katrineholms skolor på rätt väg

Katrineholm skolors elever i årskurs 3 och 6 är på kraftig frammarsch, visar en utvärdering av nationella proven i svenska, engelska och matematik. I några av resultaten är eleverna i Katrineholm bättre än sina jämnåriga i Sverige.

bild: Praktisk matte är en självklar undervisningsform där våra elever får jobba med labbar och kreativa lösningar som komplement till traditionella matteböcker, Carlos El Hajj, Valla skola, årskurs 4.

En utvärdering av de nationella proven i matematik, svenska och svenska som andra språk i årskurs 3 visar tydlig förbättring av resultaten, särskilt för flickorna. Nu är eleverna nästan i nivån för riket. Katrineholms flickor har till och med bättre resultat i matematik än genomsnittet för riket. Utvecklingen i Katrineholm är särskilt i ögonfallande eftersom resultaten för elever i åk 3 generellt har försämrats i hela landet.

Nationella proven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 visar att resultaten för Katrineholms kommunala skolor nu ligger i nivå med övriga riket.

– Det är ett bevis för ett framgångsrikt arbete och engagemang som både våra elever och framförallt våra pedagoger står för varje dag, säger bildningschefen Helene Björkqvist.

– Den extra satsningen på matematik och skolornas olika läs- och skrivsatsningar har gett resultat. Vi fortsätter den satsningen så att de positiva resultaten även ger effekt i de senare årskurserna, säger bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S).

För mer information kontakta:
Jörgen Rüdeberg Verksamhetschef för- och grundskola, telefon: 0150-572 72, Annelie Hedberg (S) bildningsnämndens ordförande telefon: 0150-568 18

BILD:
Praktisk matte är en självklar undervisningsform där våra elever får jobba med labbar och kreativa lösningar som komplement till traditionella matteböcker, Carlos El Hajj, Valla skola, årskurs 4.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*