8 november 2012

Öppna jämförelser

Årets Öppna jämförelser-gymnasieskola från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar förbättrade resultat inom flera områden, medan andra områden har fått en lägre rankning i förhållande till förra årets undersökning.

Högre betygsnivå

Katrineholm har fått en högre rankning när det gäller betygsnivån än i förra årets undersökning med en förstaplacering bland kommunerna i Sörmland.

Fler elever går vidare till universitet och högskolor

Undersökningen visar också att fler elever fortsätter till vidare studier på universitet och högskola medan färre elever etablerat sig på arbetsmarknaden.

Elevkostnaderna har minskat

Nettokostnaden per elev har minskat och Katrineholm finns nu med bland de kommuner i Sörmland som har lägst kostnad för sin gymnasieutbildning.

Färre elever fullföljer utbildningen

Undersökningen visar att färre elever totalt sett fullföljer gymnasieutbildningen inom tre och fyra år.

Analys av resultaten

En djupare analys av resultaten kommer att göra i samband med årets kvalitetsredovisning.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*