18 april 2012

Öppna jämförelser grundskola

Årets Öppna jämförelser - grundskola presenterades idag. I Öppna jämförelser kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

­- Vi har tagit del av årets Öppna jämförelser – grundskola. Rapporten och dess resultat visar på vikten av vårt pågående arbete för att skapa bättre förutsättningar för skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag, säger Helene Björkqvist, bildningsförvaltningen.  

Du kan ta del av rapporten via länken i högerspalten.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*