10 augusti 2012

Nya start- och sluttider för Katrineholms grundskolor

Från och med höstterminen 2012 förändras skolornas start- och sluttider. Skolstarten i centralorten senareläggs till klockan 8.30 medan skolorna på landsbygden startar tidigast 7.45. Sluttiderna kommer att variera mellan 13.45 och 15.50 i centralorten. För mer information om start- och sluttider, kontakta ditt barns skola.

Förändringen beror på att Katrineholms kommun i högre utsträckning vill använda sig av Länstrafikens bussar för sina skolskjutsar från och med höstterminen 2012. Därför måste skolornas start- och sluttider och linjetrafikens avgångs- och ankomsttider anpassas till varandra.

För en del föräldrar kan förändringen innebära att de behöver fritidshemsplats för sitt/sina barn. Mer information om fritidshem, skolor och  skolskjutsar finns i högermenyn.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*