8 maj 2012

Nästa steg i utvecklingen av Katrineholms skolor

I första steget i utvecklingen av Katrineholms skolor fick samtliga elever och lärare i gymnasieskolorna varsin dator.
 – Nu i nästa steg riktar vi oss mot samtliga grundskolor, förskolor och fritidshem. Vi ökar datortätheten och ser till att ”ta in världen” i klassrummet – genom trådlösa nätverk, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Katrineholm kommuns målsättning är att alla elever ska ges möjlighet att nå de nationella målen. Avsikten är att skapa en skolmiljö som präglas av lärande, trygghet och utveckling.

– Vi arbetar på flera olika plan med flexibla och smarta lösningar anpassade till aktuell åldersgrupp och till skolans/förskolans arbetssätt. Vi har genomfört olika satsningar, både när det gäller kompetensutveckling och teknik, för att stödja det IT- och mediepedagogiska arbetet inom verksamheterna, säger Göran Dahlström.

I nästa steg i utvecklingen, beräknas vara klart till höstterminen 2012, av Katrineholms skolor gör vi följande:

  • Trådlös uppkoppling på skolorna Söder, Tallås & Nyhem
  • Pedagogerna i samtliga grundskolor får egna bärbara datorer
  • Varje förskoleavdelning samt fritidshemsavdelning får en bärbar dator
  • Ca 100 nya elevdatorer görs tillgängliga för speciella utvecklingsprojekt

För mer information kontakta

Anneli Hedberg (S) ordförande Bildningsnämnden, telefon: 070-660 44 03
Helene Björkqvist förvaltningschef Bildningsförvaltningen, telefon: 070-645 54 99.

 

Pressmeddelande 8 maj 2012.

 Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*