7 september 2012

Liv och lust när Nyhemsskolan nyinvigdes

Den 7 september invigdes skolår F-9 och projektet Skapande Skola på Nyhemsskolan med en rungande, lustfylld fest för alla barn, elever och personal.

Elever från förskoleklass till och med skolår 9 - med bland annat nytillkomna elever från Sjöholm, Nävertorp och Valla – knöt ihop alla åldrar i en symbolisk ceremoni. Elever och personal gjorde en flash mob tillsammans och som avslutning blev det dans till det bandet Hellsingland Underground med Peter Henriksson, lärare på Nyhemsskolan, bland medlemmarna.

Nyhemsskolans dansprofil dansar

Bildtext: Nyhemsskolans dansprofil inledde invigningen.

Elever med ihopknutna band som symboliserar de olika åldrarna på Nyhemsskolan

Bildtext: Elever från förskoleklass till och med skolår 9 knöt ihop alla åldrar i en symbolisk ceremoni.

Bildningsnämndens ordförande invigningstalar tillsammans med vice ordförande

Bildtext: - Det är fantastiskt att se så många elever stora och små, här på Nyhemsskolan. Att Nyhemsskolan nu återigen har elever från 6 till 16 år känns roligt. Det är viktigt att fira med fest när nu Skapande Skola-projektet drar igång, där Kulturskolan tillsammans med Nyhemsskolan kommer att jobba tillsammans för att alla på skolan ska känna gemenskap. Men inte minst så firar vi idag att nya Nyhem har startat för alla er elever! Det sade bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg bland annat i sitt invigningstal. Till vänster, vice ordförande Bo Sivars.

Nyhemsskolans lärare gör en flashmob

Bildtext: Skolans lärare gör en flash mob till barnens och elevernas stora förtjusning. Ett av de mest populära inslagen under invigningen.

Rockbandet Hellsingland Underground spelar

Bildtext: Hellsingland Underground med en lärare på Nyhemsskolan, Peter Henriksson, avslutade invigningen med ett rungande, gungande rockparty!

Bakgrund

Vid höstterminens början startade Nyhemsskolan verksamhet för förskoleklass samt skolår 1-5. Skolan var tidigare en 6-9-skola. Nu finns där 560 elever från förskoleklass till och med skolår 9.

Skapande skola-projektet, som invigs samtidigt som den nya verksamhetsformen, kommer under året att bidra till att bygga upp skolans identitet och inspirera till nya arbetsformer. Professionella kulturutövare och pedagoger från Kulturskolan kommer att arbeta med estetiska lärprocesser tillsammans med skolans personal.

För mer information kontakta: Christina Jansson, rektor,  telefon 0150-573 19.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*