29 februari 2012

Känd skolforskare om resultat i skolan

På Sveriges kommuners och landstings (SKL:s) webbplats kan man just nu läsa om professor John Hattie's forskning om vad som är centralt för elevernas skolresultat. I skriften Synligt lärande presenterar SKL för första gången hans resultat och analyser på svenska. Nyligen sändes också en intervju med honom på tv i Aktuellt.

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*