24 augusti 2012

Har du frågor om skolskjutsar?

Just nu sker en del förändringar i skolskjutstrafiken.

Om du har frågor om ditt barns skolskjuts, vänd dig till skolskjutshandläggare Bengt Sunesson på bildningsförvaltningen.

Telefon: 0150-48 82 70, e-post: bengt.sunesson@katrineholm.se

Läs mer om skolskjutsar, regler och ansökan via länkarna i högermenyn.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*