10 september 2012

Gymnasiesärskolan deltar i utbyte med Kina

Gymnasiesärskolan i Katrineholms kommun är en av fyra skolor i Sverige som antagits till den SIDA-finansierade fortbildningen Den Globala Resan. Resan innebär ökade kunskaper kring lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

Genom den Globala Resan får Gymnasiesärskolan möjlighet att delta i ett utbyte med Yunnan i Kina under tre veckor. Resan innebär ökade kunskaper kring lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse; centrala begrepp i skolans styrdokument. Den syftar också till att väcka intresse och engagemang hos deltagarna, som ska fungera som kunskapsbärare och inspiratörer på skolorna i Katrineholm. Att delta i den Globala Resan ger också gymnasiesärskolan möjlighet att skapa internationellt utbyte med någon skola i Kina. Då en av lärarna arbetar på Nyhemsskolan, kommer även grundskolans elever att få del av utbytet. Den övergripande målsättningen för eleverna är ökad måluppfyllelse inom området interkulturell förståelse och hållbar utveckling.

Deltagare från Katrineholms kommun är Jonas Sundström, lärare på gymnasiesärskolan, Anja Cameron, lärare på gymnasiesärskolan och Nyhemsskolan, Catharina Lundqvist, rektor på gymnasiesärskolan samt Birgitta Larsson, verksamhetschef för gymnasieskolan.

Fakta om Den Globala resan

Den Globala Resan är ett projekt inom SIDA:s Den Globala Skolan som arbetar inom området lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. SIDA beskriver den Globala Resan så här: "Syftet är ett interkulturellt lärande som i förlängningen ska leda till stärkt skolutveckling. Den globala resan innebär en möjlighet att utmana sina förutfattade meningar och få en större förståelse och inblick i människors livssituation".

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*