1 november 2012

Globala resan till Kina

Under tre veckor i september  2012 åkte fyra deltagare från Katrineholm med SIDA:s globala resa till Kina för att lära sig mer om hållbar utveckling. Programmet var späckat med besök både i stadsskolor och i landsbygdsskolor med boende i kinesiska familjer. En spännande och lärorik upplevelse!

 Gruppbild på deltagare från Kina och Sverige

Bilden: Avslutningskonferensen med deltagare från universitet i Kunming, skolledare och pedagoger samt deltagarna från Sverige. 

Deltagare

Från Katrineholm deltog rektor Catharina Lundqvist och lärarna Anja Cameron och Jonas Sandström, gymnasiesärskolan. Anja Cameron arbetar även på en grundskola, Nyhemsskolan. Verksamhetschef Birgitta Larsson deltog också.

Seminarium

På seminariet i Kunming presenterade deltagarna från Katrineholm gymnasiesärskolan och det svenska skolsystemet. Detta väckte intresse hos värdlandet, eftersom det inte finns några särskolor i Kina utan enbart specialskolor för funktionshindrade elever.

Kineserna fick också en presentation av kommunens kostpolitiska program, Södra skolans arbete med Future City och arbetet med förnybar energi på Gersnäs förskola. Att arbeta med miljöfrågor och hållbar utveckling ingår ju som alla vet i läroplanerna för alla våra skolformer i Sverige.

Skolbesök

I Kina är elevgrupperna stora, mellan 40 och 60 elever i en klass är normalt. I städerna är klasser på 70 elever inte ovanligt. Skolan börjar klockan 8.30 och slutar på landsbygden vid 14-15-tiden.

I städerna är det vanligt att eleverna flyttar till campus vid 12-13 års ålder. Där slutar eleverna senare, vid 10-tiden på kvällen. Då ingår läxläsning och lärarna jobbar så länge det behövs.

Klassrummen är inte större än i Sverige. För att få plats, är bänkarna väldigt små, och man förvarar alla sina böcker på bänken, vilket gör att arbetsytan blir väldigt liten.

Kinesiskt skolsystem

Kina har nioårig obligatorisk skolgång. Drygt hälften går vidare till högre studier. Kina har nyligen fått ny skollag och nya läroplaner och precis som i Sverige diskuterar man problemet med stora klasser.

Vad händer nu?

Efter hemkomsten kommer deltagarna att jobba vidare i Katrineholms skolor med de kunskaper som resan gett. Syftet med resan var att deltagarna skulle lära sig mer om hållbar utveckling och miljö, för att sprida kunskapen vidare efter hemkomsten.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*