29 maj 2012

Förslag till ny skolorganisation

Bildningsnämnden föreslår att Nävertorpsskolan och Sjöholms skola läggs ned senast den 31 december 2012. Det är innebörden i det förslag som antogs vid bildningsnämndens sammanträde den 29 maj. Förslaget ska nu beredas i kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige den 4 juni. Om förslaget antas i kommunfullmäktige, startar Nyhemsskolan en F-6-skola från och med läsåret 2012-2013.

Kommunens skolorganisation behöver långsiktigt effektivisera och anpassa sin organisation för att möta såväl elevförändringar som ekonomiska förutsättningar. För att garantera en hög personaltäthet och en hög kvalitet på undervisningen är det nödvändigt att samla skolverksamheten i ändamålsenliga och anpassade lokaler.

Därför föreslås nu eleverna från Nävertorpsskolan och Sjöholms skola flytta in i Nyhemsskolan, där både lokaler och skolgård är både rymliga och ändamålsenliga samt rymmer betydligt fler elever än i dag. Nyhemsskolan startar därmed en F-6 skola med fritidshem från och med höstterminen 2012. Skolår 7-9 finns redan på skolan.

Bildningsförvaltningens beredning har föregåtts av inkomna synpunkter från områdesråd, elevråd, föreningar, personal och medborgare. Bland de synpunkter som kommit in finns en ökad oro för segregation. Bildningsförvaltningen fick därför i uppdrag att komma med förslag på hur integrationen bland svenskfödda och nysvenska elever samt mellan elever på grundsärskolan och elever i den vanliga grundskolan kan utvecklas i och mellan de olika skolorna.

Om förslaget antas av kommunfullmäktige den 4 juni, får Nyhemsskolan en nystart med verksamhet från förskoleklass till och med skolår 9, med uppdrag att erbjuda utbildning av högsta möjliga kvalitet.

Helene Björkqvist, förvaltningschef.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*