23 februari 2012

Fler katrineholmselever väljer gymnasieskola i Katrineholm

Fler gymnasieelever från Katrineholm väljer i år att studera på hemorten. Det visar en förhandsanalys av antagningen till gymnasieskolan i Katrineholm 2012.

I år sökte 83 procent av Katrineholms årskurs 9-elever till en gymnasieskola i hemorten, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med förra året. Samtidigt ansöker fler elever från Vingåker till gymnasieskolor i andra kommuner, framför allt i Hallsberg.

Yrkesprogrammen är fortsatt populära i Katrineholm

I vissa kommuner har man efter gymnasiereformen sett en minskning av sökande till yrkesprogrammen. Det gäller dock inte Katrineholm som även i år har fler sökande än platser på de populäraste yrkesprogrammen, som till exempel Restaurang- och livsmedelsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Bygg- och anläggningsprogrammet.

Högskoleförberedande program med flest sökande

Bland de högskoleförberedande programmen hör Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet till de populäraste.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*