19 april 2012

Flaggan i topp för Katrineholms Tekniska College

Teknikcollege-flaggan hissas av bland annat rektor David Rytter, bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg och Alf Rytter, ordförande i Katrineholms Tekniska College AB

Bilden: Rektor David Rytter får hjälp med flagghissningen av bland annat Anneli Hedberg, ordförande i Bildningsnämnden och Alf Rytter, ordförande i Katrineholms Tekniska College AB. Foto: Birgitta Larsson.

Stämningen var hög på Katrineholms Tekniska College när skolan officiellt fick sin certifiering som Teknikcollege den 19 april. Certifieringen innebär att KTC uppfyller de kvalitetskrav som Teknikcollege ställer på utbildningarna i skolan.

Ceremonin inleddes med ett tal av bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg. Hon avlöstes av flera talare, bland annat rektor David Rytter, Patrik Dahl, ordförande i Teknikcollege Östergötland och Alf Rytter, ordförande i Katrineholms Tekniska College AB. Eleven Hanna Lindqvist berättade om de kriterier som ligger till grund för certifieringen utifrån ett elevperspektiv. 

Ceremonin avslutades med några väl valda ord från Josefine Larsson från Industrirådet som också delade ut certifikatet och flaggan.

 Se ceremonin och hissflaggningen

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*