1 mars 2012

Bildningsförvaltningen måste anpassa sin organisation

Ett femtiotal anställda berörs av övertalighet inom bildningsförvaltningen och en process med omplaceringsutredningar har nu inletts. Ett slutligt besked om uppsägningar kommer senast i slutet av nästa vecka.

Övertalighetsförhandlingarna på bildningsförvaltningen är nu avslutade. Totalt är det 52 anställda som kommer att bli varslade om uppsägning. Personalgrupper som berörs är lärare, barnskötare, elevassistenter, dagbarnvårdare och fritidsledare. Alla berörda får beskeden i samtal med sin chef de närmaste dagarna.

Nästa steg är att inleda en omplaceringsutredning där arbetsgivaren undersöker om det finns möjlighet till annan placering inom kommunen. När den är gjord, kommer de medarbetare som inte kan placeras om, att varslas om uppsägning på grund av arbetsbrist. Ett slutligt besked om uppsägningar förväntas komma senast i slutet av nästa vecka.

För att minska antalet uppsägningar till följd av övertalighet utifrån en eventuell friskoleetablering, har kommunen tagit fram ett pensionserbjudande. Detta för att om möjligt minska övertaligheten genom pensionsavgångar.

- Vi arbetar tillsammans med berörda fackförbund för bästa möjliga helhetslösning för Katrineholms kommun, de medarbetare som varslas och de medarbetare som kommer att arbeta kvar inom bildningsförvaltningen, säger förvaltningschef Helene Björkqvist i en kommentar.

Bakgrund

Anledningen till varslen är att bildningsförvaltningen behöver anpassa sin organisation efter rådande förutsättningar, däribland budgetunderskott för 2011, budgetram för 2012, flytt av elever i år 7-9 i Valla skola till tätort, preliminärt sökanderesultat för gymnasieskolan inför nästa termin och minskade statsbidrag till gymnasieskolan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*