31 maj 2012

Berättande i Sandbäcksskolans fritidshem

Sandbäcksskolans fritidshem startar och genomför projektet Berättande i fritidshemmet under läsåret 2012-2013 tillsammans med Kulturskolan i Katrineholm och Film i Sörmland. Svenska filminstitutet bidrar med 50 000 kronor till projektet.

Med stöd av en pedagog på Kulturskolan i Katrineholms kommun samt Film i Sörmland vill Sandbäcksskolans fritidshem ge barnen möjlighet att arbeta med och utforska sina egna berättelser. Via de egna berättelserna stimuleras och tränas fantasi, kreativitet och språk. De egna berättelserna ska sedan gestaltas både muntligt och via olika medier. Fokus kommer att ligga på berättande med stillbild och rörlig bild.

I takt med att eleverna skapar sina egna berättelser kommer fritidshemmen att anordna berättarstugor där elever från olika kulturer och åldrar får förmedla sina berättelser för varandra.

Projektet kommer att avslutas med Sandbäckens film- och berättarfestival i samband med World Storytelling Day den 20 mars 2013.

Läs mer på Sandbäcksskolans webbplats.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*