28 mars 2012

Berätta med barn

Läraren Liselott Karlsson-Selén från Kulturskolan i Katrineholm intervjuades i radions P4 Sörmland i dag. I intervjun berättar hon om betydelsen av muntligt berättande. Muntligt berättande ingår i kursen Berätta med barn som Kulturskolan erbjuder personal i Katrineholms förskolor.

Om utbildningen

Utbildningen Berätta om barn vänder sig till personal i förskolan som vill utveckla sitt berättande och få hjälp att praktisera muntligt berättande i vardagen. I det muntliga berättandet finns en viktig nyckel till ett barns språkutveckling och formandet av den egna identiteten.

Ur innehållet

  • Att skapa utrymme för lyssnande
  • Berättarövningar
  • Att hjälpa barn utveckla sitt berättande.

Kontakta Kulturskolan i Katrineholm

Telefon 0150-573 00, e-post kulturskolan@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*