7 april 2017

Vård- och omsorgsprogrammet lockar flest

Vård- och omsorgsprogrammet är Katrineholms populäraste gymnasieutbildning inför hösten. Och programmet fortsätter locka fler pojkar än snittet för VO-college i Sverige.

Under vintern har eleverna i årskurs 9 gjort sina ansökningar till gymnasiet. Ett 50-tal ansökningar fler har gjorts till Katrineholms gymnasieskolor i år än förra året.

Vård- och omsorgsprogrammet, VO, som flyttar från Ellwynska skolan till KTC i sommar, är det program som lockar flest sökande inför hösten. Totalt har 74 elever sökt till programmet i första hand, utbildningen har 60 platser. Nästan 40 procent av de sökande eleverna är pojkar, vilket sticker ut ur ett nationellt perspektiv. Snittet bland andra VO-college i Sverige har under de senaste åren varit runt 20 procent.

-Det är väldigt roligt att programmet fortsätter locka så många elever. Nu fortsätter vi utveckla utbildningen för att även i framtiden kunna erbjuda ett Vård- och omsorgscollege med hög kvalitet, säger David Rytter, rektor på programmet från och med i höst.

Ekonomiprogrammet har näst flest ansökningar inför hösten, 62 stycken, följt av Samhällsvetenskapsprogrammet med 58 ansökningar.

12 har sökt spetsutbildning

Den riksrekryterande spetsutbildningen Animation och visualisering har 12 sökande elever i första hand, varav 4 elever är från andra kommuner än Katrineholm och Vingåker. Ytterligare sju elever från andra kommuner har sökt spetsutbildningen i andra eller tredje hand.

- Det är väldigt glädjande att så pass många elever från andra kommuner visar intresse för inriktningen. Det är bara andra året som vi erbjuder den här utbildningen, säger förvaltningschef Helene Björkqvist.

Musikinriktningen på estetiska programmet har haft svårt att locka sökande elever och därför kommer inte musikinriktningen att starta i höst. Musikinriktningen kommer att vara möjlig att söka i nästa gymnasievalsperiod, inför läsåret 2018/2019.

- Vi har tyvärr för få sökande elever inför hösten, säger Helene Björkqvist.

Eleverna får sina preliminära antagningsbesked den 13 april i ansökningstjänsten Dexter. Därefter finns möjlighet till omval för de elever som vill göra ändringar i sin ansökan.

Slutgiltigt antagningsbesked publiceras i ansökningstjänsten i månadsskiftet juni-juli 2017.

Kontaktperson

Helene Björkqvist, förvaltningschef bildningsförvaltningen

E-post: helene.bjorkqvist@katrineholm.se

Telefon: 0150-572 70

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*