14 december 2016

Vård- och omsorgsprogrammet flyttar till KTC

Nu tar vi det första steget mot Campus Backa. Bildningsnämnden beslutade under tisdagen att Vård- och omsorgsprogrammet flyttar från Ellwynska skolan till KTC från och med läsåret 2017/2018.

Den utredning som har gjorts under hösten har bland annat visat att det finns lediga lokaler för att möjliggöra en flytt av Vård- och omsorgsprogrammet. Vissa anpassningar av lokalerna kommer att behöva göras, bland annat för metodrum och undervisningssalar som är specifika för programmet. I utredningen har arbetsgruppen också utrett för- och nackdelar med en flytt, hur ledningsorganisationen skulle kunna se ut samt gjort kostnadsberäkningar.

KTC:s nuvarande rektorer, David Rytter och Mikael Örning, kommer även fortsättningsvis att vara rektorer för KTC. David Rytter kommer att ha det specifika programansvaret för Vård- och omsorgsprogrammet.

Under vintern ska bildningsförvaltningen och representanter från de olika gymnasieskolorna och deras intresseorganisationer utreda hur man på bästa sätt bevarar Ellwynska skolans välkända varumärke samt certifieringen för Katrineholms vård- och omsorgscollege.

Flytten av Vård- och omsorgsprogrammet är det första steget i processen att samla Katrineholms gymnasieskolor på ett ställe. Genom att samla gymnasieprogrammen vill bildningsförvaltningen bland annat skapa förutsättningar för att behålla det breda programutbudet i Katrineholm samt skapa ökade möjligheter till samarbete mellan personal och elever på de olika programmen.

Kontaktpersoner

Helene Björkqvist, förvaltningschef
Telefon: 0150-572 64
E-post: helene.bjorkqvist@katrineholm.se

David Rytter, rektor KTC
Telefon: 0150-574 31
E-post: david.rytter@katrineholm.se
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*