30 januari 2013

Utbildningsråd

Ett utbildningsråd har inrättats i Katrineholms kommun. Syftet är att öka samverkan och ta vara på föräldrars, barns och elevers engagemang när det gäller utbildningsfrågor. Representanter från bildningsnämnden, bildningsförvaltningen samt föräldrar och elever från både kommunala och fristående skolor, kommer att finnas med i utbildningsrådet.

Pojke som räknar praktisk matte.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*