18 juni 2015

Två nya skolor är certifierade

Kvalitetssäkringsverktyget Qualis logotype.

Nu har ytterligare två skolor i Katrineholm certifierats enligt Qualis.
Både Julita skola och Nyhemsskolan har fått sin goda kvalitet bekräftad efter granskning.

Sedan Katrineholms kommun påbörjade arbetet med kvalitetssäkringsverktyget Qualis har flera skolor certifierats som ett kvitto på att verksamheterna jobbar med systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete på ett bra sätt. Duveholms gymnasiesärskola, Påfågelns förskola, Nävertorp grundsärskola och Ellwynska skolan är redan certifierade. 

Efter att Nyhemsskolan och Julita skola fått sina certifieringar är det nu sex skolor i kommunen som uppfyller de högt ställda kraven. 60 poäng är minimikravet för att certifieras. Nyhemsskolan hade 73 poäng och Julita skola fick 74 poäng.

-Jag tycker att det är roligt. Certifieringarna visar att vi är på rätt väg i organisationen och rapporterna ger oss bra stöd och underlag för fortsatt utvecklingsarbete, säger Anna Thörn, verksamhetchef för Katrineholms skolor. 

Externa granskare har besökt skolorna för att värdera enligt på förhand givna kriterier.

Utdrag ur granskningsrapporten om Nyhemsskolan:

"Vi ser en skolverksamhet, vilket också bekräftas av såväl elever som föräldrar och som ger eleverna utmaningar, lust att lära och ger förutsättningar för god måluppfyllelse. Eleverna tycker att de lär sig mycket i skolan och att de får vara delaktiga i skolarbetet".

Utdrag ur granskningsrapporten om Julita skola:

"Julita skola är en skola i positiv utveckling. Skolan präglas av trygghet och trivsel. (...) Elever, personal och ledning är nöjda med sin skola. Ledning och personal arbetar på ett engagerat, målinriktat och systematiskt sätt för att utveckla verksamheten."

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*