3 juni 2016

Tider för årets skolavslutningar

Svenska flaggan vajar.

Nu är det dags för sommaravslutningar i Katrineholms skolor.
Här följer en sammanställning av tider som gäller – skola för skola.

Gymnasieskolor

Duveholmsgymnasiet

Årskurs 1-2 på gymnasiet

Datum: Kontakta skolan för information.

Årskurs 3 på gymnasiet

Datum: Lördag 11 juni I år är studentexamen flyttad till Duveholmsgymnasiets aula där elever och personal ska ha en intern examensceremoni. Det innebär att inga vårdnadshavare eller andra gäster får plats vid ceremonin. Vi kommer att sända ceremonin, inklusive betygsutdelningen, klockan 10-11.45 på en storbildsskärm vid aulans kortsida. Läs mer på Duveholmsgymnasiets webbplats.

Tiderna är cirkatider som kan komma att justeras.
8.00-8.30 Mentorstid
8.30-9.30 Frukost i matsalen
10.00-11.45 Intern examensceremoni i aulan
Ca 11.45 Utspring vid aulan (preliminär tid)

Duveholms gymnasiesärskola

Årskurs 1 och 2

Datum: 10 juni
Kontaka skolan för information.

Studentexamen

Datum: lördag 11 juni
OBS! I år är studentexamen flyttad till Duveholmsgymnasiets aula där elever och personal ska ha en intern examensceremoni. Det innebär att inga vårdnadshavare eller andra gäster får plats vid ceremonin. Vi kommer att sända ceremonin, inklusive betygsutdelningen, klockan 10-11.45 på en storbildsskärm vid aulans kortsida. Läs mer på skolans webbplats.

Tiderna är cirkatider som kan komma att justeras.
8.00-8.30 Mentorstid
8.30-9.30 Frukost i matsalen
10.00-11.45 Intern examensceremoni i aulan
Ca 11.45 Utspring vid aulan (preliminär tid)

Ellwynska skolan

Årskurs 1-2

Datum: 10 juni
Kontakta skolan för information.

Årskurs 3 på gymnasiet

Datum: lördag 11 juni 
Tiderna är cirkatider som kan komma att justeras.
09.00-10.40 Avgångseleverna har internt schema på Ellwynska skolan
10.30 Ungkulturhuset Perrongen, Östermalmsgatan, öppnar för anhöriga med entrébiljett.
10.40 Avgångseleverna marscherar till Perrongen
10.45 Examensceremoni startar
11.40 Studenterna går samlat från Perrongen till Ellwynska skolan. Firande av din student sker vid utspring.
12.00 Utspring från gamla entrén på Ellwynska skolan (preliminär tid)

Vi rekommenderar er att lämna bilen hemma denna dag. Skolans parkering är avstängd. Observera att vi inte har plats på ceremonin för fler än dem som fått biljett.

Katrineholms Tekniska College

Årskurs 1-2 på gymnasiet

Datum: 10 juni
Kontakta skolan för information.

Årskurs 3 på gymnasiet

Datum: lördag 11 juni
OBS! I år är studentexamen flyttad till Duveholmsgymnasiets aula där elever och personal ska ha en intern examensceremoni. Det innebär att inga vårdnadshavare eller andra gäster får plats vid ceremonin. Vi kommer att sända ceremonin, inklusive betygsutdelningen, klockan 10-11.45 på en storbildsskärm vid aulans kortsida. Läs mer på KTC:s webbplats.

Tiderna är cirkatider som kan komma att justeras.
8.00-8.30 Mentorstid
8.30-9.30 Frukost i matsalen
10.00-11.45 Intern examensceremoni i aulan
Ca 11.45 Utspring vid aulan (preliminär tid)

Lindengymnasiet

Årskurs 1-2 på gymnasiet

Datum: 10 juni
Kontakta skolan för information.

Årskurs 3 på gymnasiet 

Datum: lördag 11 juni
De blivande studenterna har internt program under morgonen på skolan.
Tiderna är cirkatider som kan komma att justeras.

10.15 Anhöriga hälsas välkomna till Tallåsskolans aula.
10.45 Ceremonin startar. När ceremonin är slut stannar alla avgångseleverna kvar inne i aulan medans anhöriga går ut.
12.00 Utspring, mot aulabacken. Tiden är preliminär.

Grundskolor

Bie skola 

Datum: 10 juni
Avslutningen är på skolgården klockan 10. Alla är hjärtligt välkomna.

Björkviks skola

Datum: 10 juni
Björkviks skola fredag 10 juni. Gemensam avslutning för F-6. Samling på skolgården klockan 07.45 och därefter gemensam promenad till Björkviks kyrka där avslutningen pågår till cirka 09.15.

Forssjö skola

Datum: 10 juni
Forssjö skola har avslutning i Stora Malms kyrka kl 10 fredag 10 juni. Tag med egen fikakorg.

Julita skola

Datum: 10 juni
Avslutning i Julita kyrka klockan 7.45. Alla är hjärtligt välkomna.

Nyhemsskolan

Datum: 10 juni

F-6

8.30: Förskoleklasserna samlas bakom idrottshallen.
8.30: Åk 1-6 marscherar från Paviljongen på skolgården.
8.45-9.45: Avslutning för F-6 i Nyhemshallen. Föräldrar är välkomna – ingång vid huvudentrén.
9.45: Klasserna samlas på grusplanen för att säga glad sommar!

Årskurs 7-9

8.30: Internt program i klasserna. Eleverna äter tårta och får sina betyg.
10.30: Avslutning i Nyhemshallen.  Familjer till årskurs nio-elever är välkomna till Nyhemshallen. Familjer till elever i årskurs sju och åtta är välkomna i mån av plats.
12.00: Dagen avslutas.

Nävertorp grundsärskola

Datum: 10 juni
Avslutning klockan 08.30 i idrottshallen. Eleverna samlas i respektive klassrum på morgonen. Besökare hänvisas till idrottshallen. Vi är många elever och personal på skolan så vi måste begränsa besökare till närmaste familjen.

Sandbäcksskolan

Datum: Torsdag 9 juni
Skolavslutningsföreställning klockan 17 på gräsplanen bakom Ringduvan. Efter avslutad föreställning har vi picknick i det gröna och firar in sommarlovet till Brållans med Brudar. Vi avslutar läsåret tillsammans med eleverna, fredag 10 juni 8.30-10.00.

Skogsborgsskolan

Datum: 10 juni
Dagen startar i klassrummen klockan 08.30. Själva avslutningen på skolgården pågår klockan 9-10.

Vid dåligt väder hålls avslutningen i respektive klassrum förutom för sexorna som då träffas i idrottshallen.

Sköldinge skola

Datum: 10 juni
Avslutning i Sköldinge kyrka klockan 7.45. Elever sjunger och spela.

Strångsjö skola

Datum: 10 juni
Avslutning i Östra Vingåkers kyrka klockan 8.30. Tag med egen fikakorg.

Södra skola

Datum: 10 juni

Årskurs 7-8

Södra skolans och Tallåsskolans år 7-8 har avslutning i Tallåsaulan klockan 08.30. Vi kan tyvärr inte erbjuda platser till föräldrar och anhöriga.

Årskurs 9

Södra skolans årskurs 9 har avslutning i Tallåsaulan klockan 12.30-13.30. Föräldrar och anhöriga är välkomna.

Tallåsskolan

Datum: 10 juni 

Årskurs 7-8

Tallåsskolans och Södra skolans år 7-8 har avslutning i Tallåsaulan klockan 08.30. Vi kan tyvärr inte erbjuda platser till föräldrar och anhöriga.

Årskurs 9

Tallåsskolans årskurs 9 har avslutning i Tallåsaulan klockan 10.00. Föräldrar och anhöriga är välkomna

Valla skola

Datum: 10 juni
Avslutningen börjar kl. 8.15 i idrottshallen. Efter avslutningen bjuder eleverna på hembakade bullar och skolans kock bjuder på en överraskning ute på skolgården. Medtag egen dryck.

Västra skolan

Datum: 10 juni

Förskoleklass-år 3

Klockan 09.40 är det avmarsch från skolan mot Katrineholms kyrka. Där blir det traditionell avslutning med sång och tal. 

År 4-6

Klockan 10.40 är det avmarsch från skolan mot Katrineholms kyrka. Där blir det traditionell avslutning med sång, tal. Eleverna i årskurs 6 får sina betyg.

 

Östra skolan

 

Avslutning på skolgården klockan 8.30. Vid regn kan avslutningen flyttas till kyrkan på norr. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*