20 april 2017

Stipendium för elever från Sköldinge och Lerbo

Efter flera års frånvaro är Sköldinge sockens och Lerbo sockens magasinsfonder möjliga att söka igen!

Stipendierna delades ut till “jordbrukarungdomar” från Sköldinge respektive Lerbo socken första gången år 1958.

Elever i grund- eller gymnasieskolor, som är från Sköldinge och Lerbo socken, kan söka stipendierna. För att få ett stipendium måste elevens vårdnadshavare driva jordbruk i den aktuella socknen.

I Sköldinge sockens magasinsfond är 2643 kronor möjliga att dela ut och för Lerbo sockens magasinsfond är 3073 kronor möjliga att dela ut.

Om ansökan

Ansök senast den 15 maj 2017.

Följande ska finnas med i ansökan:

  • Namn och personnummer på den sökande

  • Adress och kontaktuppgifter till den sökande

  • En beskrivning av ändamålet för vilket stipendiet söks

 

Ansökan skickas till:

E-post: bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Adress:

Katrineholms kommun

Bildningsförvaltningen

641 80 Katrineholm

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*