19 september 2014

Stavstugans förskola vinner bildningsnämndens Kvalitetspris 2014

Ett stort grattis till alla pedagoger och medarbetare på Stavstugans två förskoleavdelningar Myran och Nyckelpigan! De vinner bildningsnämndens Kvalitetspris 2014 med motiveringen:

"Stavstugans förskolas två arbetslag Myran och Nyckelpigan tilldelas 2014 års kvalitetspris för sitt långsiktiga arbete med barns språkutveckling i ett helhetsperspektiv.

Arbetet startade redan 1999 och utgår från ett miljötänkande där naturen och den egna trädgården intar en central roll. Det konkreta arbetssättet, där alla sinnen stimuleras, möjliggör för alla barn, oavsett språklig nivå, att omfattas av läroplanens mål.

Föräldrarna engageras genom gemensamma aktiviteter som utgår från den mat förskolans barn varit med om att producera. Genom sitt fokuserade arbete når man fullt ut Läroplanens mål. Det konkreta arbetssättet har gynnat alla barns språkutveckling. Föräldraengagemanget är starkt och genom arbetssättet ökar integrationen mellan såväl barn som vuxna."

Läs gärna mer om Stavstugans årliga skördefest här  

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*