30 maj 2016

Statsbidrag för högre lärarlöner

Ett stort antal lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Katrineholm får högre lön när kommunen tar del av statens nya satsning på löneökningar för särskilt kvalificerad personal.

Totalt kommer ungefär en tredjedel av lärarna i grundskolan och gymnasieskolan samt cirka tio procent av förskollärarna och fritidspedagogerna i Katrineholms kommun att få en löneökning på 2500 kronor i månaden i den nya statliga satsningen Lärarlönelyftet. 

Det är fortfarande inte bestämt vilka personer i verksamheten som ska få en löneökning. Skolledarna har under de senaste veckorna gjort en bedömning av vilka pedagoger som kan komma att bli aktuella för Lärarlönelyftet. De personer som får ta del av satsningen får information om detta i början av juni

2500 kronor

Skolverket har bestämt ramarna för statsbidraget, till exempel att de som får en löneökning ska ha legitimation/behörighet, vara "särskilt kvalificerade" och vara med och utveckla undervisningen. Skolverket har även bestämt att den genomsnittliga löneökningen för de som tar del av satsningen ska vara på mellan 2500 och 3500 kronor. 
Katrineholms kommun har beslutat att sprida bidraget till så många anställda som möjligt enligt vad som är tillåtet, vilket då ger en löneökning på 2500 kronor i månaden för de som blir aktuella. Det innebär att ungefär en tredjedel av lärarna i grundskolan och gymnasieskolan samt cirka tio procent av förskollärarna och fritidspedagogerna i Katrineholms kommun kan få ta del av satsningen.

Även skolledare samt de som arbetar som förstelärare eller utvecklingsledare kan vara aktuella för satsningen.

Inte tidsbegränsat

Lönepåslaget är inte tidsbegränsat. Det innebär att de anställda som får en löneökning genom Lärarlönelyftet kommer att få behålla sin lön även om statsbidraget skulle försvinna längre fram. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*