12 maj 2016

Sommarskolan 2016

Under veckorna 25 och 26 anordnar Katrineholms kommun en frivillig Sommarskola för de elever i åk 6-8 som under vårterminen 2016 inte når målen för utbildningen.

I morgon, fredag 13 maj, är sista chansen att anmäla sig till sommarskolan.

Skolan är förlagd till Ungkulturhuset Perrongen, Lokstallet. Adress: Östermalmsgatan 2, Katrineholm.

Vem har rätt att söka Sommarskola?

De elever i åk 6-8 som under vårterminen 2016 inte når målen för undervisningen i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska kan ansöka om att gå på Sommarskola.

Vilka ämnen läser eleven?

På Sommarskolan kan eleven studera svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Estetiska lärprocesser kommer att användas som en metod för uppfyllandet av läroplansmålen.

Hur många ämnen som eleven ska läsa läggs upp i en individanpassad studieplan byggd på bl.a. information från elevens mentor. Då eleverna i åk 6- 8 har terminsbetyg kommer ingen prövning av redan satta betyg att ske efter Sommarskolans slut.

Se en film från förra årets sommarskola här:

Hur organiseras undervisningen?

Alla elever som väljer att studera på Sommarskolan placeras i studiegrupper. I varje grupp arbetar en pedagog med ämnesbehörighet och en kreativ coach. Perrongens olika verksamheter ger eleven möjlighet till att arbeta med sina ämnen på ett varierat sätt för att öka måluppfyllelsen. Elev som deltar i sommarskolan förväntas ta ett aktivt, dagligt ansvar för sina studier. Undervisning sker måndag till fredag mellan kl 09:00-14:00. Efter skoldagens slut öppnar Perrongen för olika fritidsaktiviteter.

Lunch serveras till de elever som deltar i Sommarskolan. Observera att ingen skolbuss går under sommaren.

Vilken tid anordnas sommarskolan?

Från måndag 20 juni till fredag 1juli.

Anmälan

Lämna ansökningsblanketten till mentor på din skola senast 13 maj.

Vid frågor

Kontakta skolans rektor eller samordnare Annelie Rundblad på telefonnummer 0150-57330 eller e-postadress annelie.rundblad@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*