24 juni 2013

Sommarskola

Under några sommarveckor ordnar Nyhemsskolan, Södra skolan och Tallåsskolan sommarskola. Det är elever i årskurs 8 och 9 som under två eller tre veckor får extra undervisning.

Södra skolan och Tallåsskolan

Södra skolans och Tallåsskolans sommarskolor ges veckorna 25-26. I Södra skolans sommarskola undervisas 12 elever i matematik. Tallåsskolan ordnar sommarskola i svenska, engelska och matematik för 14 elever.

Nyhemsskolan

I Nyhemsskolans sommarskola läser eleverna matematik veckorna 25-27 och svenska vecka 25 (måndag-onsdag). Totalt 30 elever i årskurs 8 och 9 deltar i Nyhems sommarskola.

Syfte

Syftet med sommarskolan är att eleverna ska få en ökad möjlighet att nå grundskolans kunskapskrav.

Mer information

För mer information, kontakta respektive skola via deras webbplats. Du hittar en länk i högermenyn.

Pojke i högstadieåldern som bär en vit rock och lyser med en ficklampa på något han håller i handen

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*