19 mars 2015

Sommarskola för elever i åk 6-8

Under veckorna 26 och 27 anordnar Katrineholms kommun en frivillig Sommarskola för de elever i åk 6-8 som under vårterminen 2015 inte når målen för utbildningen.
Gör din anmälan redan nu! 

Skolan är förlagd till Ungkulturhuset Perrongen, Lokstallet. Adress: Östermalmsgatan 2, Katrineholm.

Vem har rätt att söka Sommarskola?
De elever i åk 6-8 som under vårterminen 2015 inte når målen för undervisningen i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska kan ansöka om att gå på Sommarskola.

Vilka ämnen läser eleven?
På Sommarskolan kan eleven studera svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Estetiska lärprocesser kommer att användas som en metod för uppfyllandet av läroplansmålen.

Hur många ämnen som eleven ska läsa läggs upp i en individanpassad studieplan byggd på bl.a. information från elevens mentor. Då eleverna i årskurs 6-8 har terminsbetyg kommer ingen prövning av redan satta betyg att ske efter Sommarskolans slut.

Hur organiseras undervisningen?
Alla elever som väljer att studera på Sommarskolan placeras i studiegrupper. I varje grupp arbetar en pedagog med ämnesbehörighet och en kreativ coach. Perrongens olika verksamheter ger eleven möjlighet till att arbeta med sina ämnen på ett varierat sätt för att öka måluppfyllelsen. Elev som deltar i sommarskolan förväntas ta ett aktivt, dagligt ansvar för sina studier.

Undervisning sker måndag till fredag mellan kl 09:00-14:00. Efter skoldagens slut öppnar Perrongen för olika fritidsaktiviteter.

Lunch serveras till de elever som deltar i Sommarskolan. Observera att ingen skolbuss går under sommaren.

Vilken tid anordnas sommarskolan?

Från måndag 22 juni till fredag 3 juli.

Anmälan

Lämnas till elevens mentor. Sista inlämningsdag för åk 6 är 30 april och sista inlämningsdag för åk 7-8 är 13 maj. 

Öppna anmälningsblanketten här.

Vid frågor

Kontakta respektive skolas rektor eller sommarskolans samordnare, Annelie Rundblad, på telefonnummer 070-365 92 35 eller via e-post till annelie.rundblad@katrineholm.se 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*