1 juli 2014

Slutlig antagning till gymnasieskolan

Nu är den slutliga antagningen till Katrineholms gymnasieskolor klar. 

Du som sökt till gymnasiet i höst kan nu gå in med ditt inlogg i Dexter och se ditt resultat, slutbesked har även skickats hem per post. Statistik över slutantagningen finns som pdf-fil i högerspalten.

För mer information kontakta

Helene Björkqvist förvaltningschef, telefon 0150-572 64. Gymnasieantagningen 0150-568 70.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*