27 februari 2013

Skolvalet till årskurs 7 snart klart

De kommunala högstadieskolorna i Katrineholm arbetar för närvarande med ansökningarna till årskurs sju. Du som vårdnadshavare kommer att få besked per brev om vilken skola ditt barn har antagits till senast under vecka 11.

Med vänliga hälsningar från rektorerna

Magdalena Norin, Tallåsskolan, Annelie Geiborg, Södra skolan
och Christina Jansson, Nyhemsskolan.

Pojke i vit rock som lyser med en ficklampa under en laboration i skolan

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*