3 februari 2015

Skolorna uppfyller kraven

Arbetsmiljöverket har fastslagit att bildningsförvaltningen och de skolor i Katrineholm som granskats uppfyller kraven för säkerhetsrutiner. Därmed har Arbetsmiljöverket avslutat sina ärenden gällande bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Det var efter en inspektion i höstas som Arbetsmiljöverket exempelvis efterfrågade tydligare rutiner och en bedömning av vilka risker vid våld- och hotsituationer som skulle kunna drabba elever, arbetstagare eller skolledare.

Bristerna åtgärdades bland annat genom att en handlingsplan vid hot och våld upprättades på bildningsförvaltningen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*