3 februari 2015

Skolorna uppfyller kraven

Arbetsmiljöverket har fastslagit att bildningsförvaltningen och de skolor i Katrineholm som granskats uppfyller kraven för säkerhetsrutiner. Därmed har Arbetsmiljöverket avslutat sina ärenden gällande bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Det var efter en inspektion i höstas som Arbetsmiljöverket exempelvis efterfrågade tydligare rutiner och en bedömning av vilka risker vid våld- och hotsituationer som skulle kunna drabba elever, arbetstagare eller skolledare.

Bristerna åtgärdades bland annat genom att en handlingsplan vid hot och våld upprättades på bildningsförvaltningen.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*