27 oktober 2015

Skolinspektionen till Katrineholm

Under hösten kommer Skolinspektionen till några av Katrineholms skolor för att gå igenom skolverksamheten. Man kommer närvara vid några lektioner och samtala med elever och personal.

Vad innebär tillsyn?

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. Målet är så klart att alla skolor ska vara bra skolor. Tillsynen ger en god grund för skolorna att utvecklas vidare.

Hur genomförs tillsynen?

Alla fristående skolor får besök av Skolinspektionens inspektörer. När det gäller de kommunala skolorna gör Skolinspektionen ett urval så att vi endast besöker de skolor som har störst behov av utveckling.  Tillsynen kan ta olika form beroende på hur det är på skolan, vi gör bland annat besök på lektioner, intervjuer med rektor, lärare och andra. Vi kommer också att vilja träffa elever för samtal.

Behövs förberedelser inför samtalen?

De som ska medverka i intervjuerna får besked i förväg. Det behövs inga särskilda förberedelser. För eleverna finns inget tvång att delta i intervjuer. Om du som vårdnadshavare anser att barnet av olika skäl inte ska delta i en intervju bör du säga det till skolans personal.

Den här informationen finns även på fler språk och kan hämtas på Skolinspektionens hemsida.

Vad händer sedan?

När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig handling och som kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. Beslutet redogör för de eventuella brister som finns i skolan och som de ansvariga för skolan måste rätta till. Det finns också information som riktar sig direkt till hemmet.

Mer information om regelbunden tillsyn

Vill du veta mer om tillsynen hittar du även den informationen på Skolinspektionens hemsida

Vid frågor är du välkommen att kontakta Katrineholms skolors verksamhetschef, Anna Thörn, på anna.thorn@katrineholm.se eller telefonnummer 0150-572 70.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*