18 april 2013

Skolinspektionen ger Katrineholms skolor godkänt

Pojke i skolår 4 som räknar praktisk matte

Skolinspektionen bedömer att Katrineholms skolor har åtgärdat de brister som påtalades efter kontrollen förra året.

Vid Skolinspektionens tillsyn 2012 tog granskades i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn och ungdomar i kommunen att nå de nationella målen. De bedömde vidare om kommunen uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på verksamheterna.

Kommunen ålades efter inspektionen att vidta åtgärder avseende områdena Undervisning och lärande, Trygghet och studiero, Uppföljning och utveckling av utbildningen, Ledningsstruktur och organisering av utbildningen samt Erbjudande av utbildning.

Katrineholms skolor arbetade fram ett åtgärdspaket som presenterades för Skolinspektionen. För någon vecka sedan kom svaret - Skolinspektionen ger Katrineholms skolor godkänt inom samtliga områden.

- Det känns bra att vi nu har rättat till de brister Skolinspektionen uppmärksammat. Det är viktigt för elever och föräldrar att veta att Katrineholms skolor har bra rutiner för kvalitetsarbetet och kan erbjuda en trygg och utvecklande lärmiljö, säger bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg i en kommentar.

För mer information, kontakta förvaltningschef Helene Björkqvist, telefon 0150-572 64.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*