22 januari 2013

Satsningar i Katrineholms förskolor

Just nu pågår flera satsningar inom Katrineholms förskolor. Nya avdelningar startar, personalförstärkningar görs och kvalitén utvecklas på olika sätt.

I Katrineholm har förskolan byggts ut med 15 nya förskoleavdelningar under en 10-årsperiod. Efterfrågan på förskoleplatser ökar hela tiden, dels genom att fler vill ha plats tidigare, dels genom att alla barn numera har rätt till förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Kommunen startar därför fler förskoleavdelningar. På Västangården startar nu två förskoleavdelningar, förutom den avdelning för femåringar som redan tagits i bruk. Antalet förskoleplatser utökas också på landsbygden där platser behövs.

Utöver detta görs en personalförstärkning genom att alla förskolor nu får full ersättning för alla barn oavsett barnets närvarotid.

För att utveckla kvalitén ytterligare satsar förskolorna på pedagogisk dokumentation samt olika pedagogiska metoder och profilinriktningar. Här ingår både Reggio Emilia-inspirerade avdelningar liksom digitalt lärande med hjälp av lärplattor.

För mer information, kontakta bildningsförvaltningen via länken i högermenyn.Texten Din Blomstertid i grönt med blommor

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*