7 december 2016

Satsning på kompetensutveckling i förskolan

Katrineholms förskolor fortsätter satsningen på kompetensutveckling. Med start hösten 2017 ska 35 förskollärare få möjlighet att fördjupa sin pedagogroll.

- Det här är en fantastisk satsning för personal och för barn i våra förskolor. Den går hand i hand med vår läroplan, säger verksamhetschef Birgitta Dahlbeck.

Från och med nästa läsår får förskollärare och barnskötare i Katrineholms förskolor chansen fördjupa sina kunskaper kring värdegrund, förhållningssätt och barns lärande.

  • Alla förskollärare och barnskötare i förskolan får gå på tre storföreläsningar.
  • 35 förskollärare får gå en utbildning under tio heldagar. Personal från alla förskoleområden ska vara representerade.
  • Alla förskolechefer och verksamhetschef får processledning under fyra heldagar.

Tankarna genomsyrar läroplanen

Några förskolor i Katrineholms kommun är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin, medan andra har annat fokus. Den här utbildningsinsatsen ska handla om de mest grundläggande delarna i läroplanen så att kunskaperna kan användas inom alla verksamheter.

- Tankarna från Reggio Emilia genomsyrar vår svenska läroplan. Där har man arbetat länge med projekt och att utforma barns undervisningsmiljöer på ett strukturerat sätt. Det här blir en utveckling som berör hela vårt synsätt inom förskolan, säger förskolechef Helena Lindkvist.

Skräddarsytt för Katrineholm

Utbildningskonceptet är skräddarsytt för Katrineholms förskolors verksamhet och ges av Reggio Emilia-institutet. De har lång erfarenhet av att konkretisera förskolans läroplan.

- Det här handlar om att stärka våra pedagoger i sin yrkesroll och att få barnen att lära sig så mycket som möjligt. Vi ska bli ännu bättre på att skapa kreativa stimulerande pedagogiska undervisningsmiljöer och att följa barnens lärprocesser, säger Birgitta Dahlbeck.

Pedagogernas roll, läroplanen, att arrangera pedagogiska miljöer och processer, pedagogisk dokumentation och förskolan som demokratisk mötesplats är några av de områden som står i fokus under utbildningen.

Kontaktperson

Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef
Telefon: 0150-572 71
E-post: Birgitta.Dahlbeck@katrineholm.se

Om Reggio Emilia

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Det har också blivit ett begrepp för den pedagogiska filosofi som har utvecklats i stadens kommunala förskolor under lång tid. Reggio Emilia är inte en metod, utan snarare ett förhållningssätt mot barn och deras lärande. Filosofin utgår från en övertygelse att barn föds rika och intelligenta, med en stark drivkraft att utforska världen.

Inom Reggio Emilia har man stor respekt för varje barn. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av den pedagogiska filosofins kännetecken, precis som att man ser på olikhet som ett viktigt värde.
Källa: reggioemilia.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*