3 februari 2017

Satsning på förstelärare inom förskolan

Katrineholms kommun fortsätter satsningen på karriärtjänster. Nu ska förstelärare inom förskolan rekryteras för att utveckla undervisningen och göra yrket mer attraktivt.

- Vi behöver ha karriärvägar även för förskollärare i förskolan. Det är väldigt viktigt, säger Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef.

Under de senaste åren har Katrineholm och andra svenska kommuner tagit emot statsbidrag för karriärtjänster för lärare. Nu har Katrineholms kommun tagit ett lokalt beslut om att utöka satsningen till att även gälla förskollärare. Under vårterminen 2017 ska sex förstelärare inom förskolan rekryteras.

"Tydligare pedagogiskt ledarskap"

-Det känns roligt att vi får möjligheten att göra den här satsningen på sex karriärtjänster inom förskolan. Målsättningen är att det här ska bidra till ett tydligare pedagogiskt ledarskap samt en högre kvalitet på verksamheten och på barnens utveckling och lärande, säger Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef på bildningsförvaltningen.

Får kompetensutveckling

En förstelärare inom förskolan arbetar 80 procent av sin tjänst som förskollärare och 20 procent med uppdraget att utveckla Katrineholms förskolor. Alla förstelärare får kompetensutveckling på aktuella områden.

-Vi hoppas förstås att det här uppdraget kan locka förskollärare från andra kommuner, men att det också kan få förskollärare från vår egen organisation att söka sig till våra förskolor utanför tätorten, säger Birgitta Dahlbeck.

Läs platsannonsen för förstelärare inom förskolan och ansök här.

Kontaktperson:

Birgitta Dahlbeck
Verksamhetschef Katrineholms skolor
E-post: Birgitta.Dahlbeck@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 71

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*