22 maj 2013

Sambedömning av nationella prov

Den 22 maj 2013 ordnades för första gången sambedömning av de nationella proven i ämnena engelska och svenska för Katrineholms skolors årskurs 6 och 9.

Sambedömningen av de nationella proven ägde rum på Tallåsskolan. Under eftermiddagen diskuterades proven och bedömningarna i ämnesgrupper bestående av lärare från Katrineholms skolor. Av de inbjudna friskolorna deltog Floda friskola med två lärare.

Målet med sambedömningen i kommunen är att bedömarkompetensen ska öka och därmed skapa en mer likvärdig betygssättning.

Den 29 maj sker sambedömning på samma sätt för de nationella proven i årskurs 3, denna gång på Sandbäcksskolan.

Lärare som sitter vid ett bord och pratar

Bilden: Lärare från Katrineholms skolor och Floda friskola diskuterar bedömningen av de nationella proven i årskurs 9. Foto: Carina Andersson.

Skolinspektionen om sambedömning

Skolinspektionen rekommenderar sambedömning och skriver på sin webbplats bland annat att denna bedömningsform lämpar sig särskilt väl för essäfrågor och uppsatsskrivande. Läs mer på Skolinspektionens webbplats.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*