21 oktober 2013

Samarbete i moderna språk

En första träff på Tallåsskolan förra veckan inledde samarbetet i moderna språk mellan senareskolor och gymnasieskolor. Genom samarbetet vill rektorer och språklärare få fler elever att fortsätta läsa sitt moderna språk även på gymnasiet.

När eleverna börjar gymnasieskolan i Katrineholm, finns det de som väljer att plocka bort det språk de läst i årskurs 7-9, medan andra väljer att läsa ett helt nytt språk. Att eleverna inte fullföljer sex års undervisning i moderna språk är en nationell trend, och medför också att färre väljer att fortsätta studera moderna språk på universitet och högskolor.

- Det är bekymmersamt i en globaliserad värld, där språkkunskaper är viktigare än någonsin, sade rektor Anne-Maj Kihlstrand vid Duvholmsgymnasiet när hon och Magdalena Norin, rektor på Tallåsskolan, samlade språklärarna till en första träff den 17 oktober.

Språklärarträffen i dag var en av flera, där huvudteman kommer att vara samsyn och utbyte av pedagogiska idéer.

En grupp lärare som pratar

Bilden: Rektor och initiativtagare Anne-Maj Kihlstrand från Duveholmsgymnasiet (till vänster) och Magdalena Norin, rektor på Tallåsskolan (till höger) inledde den första språklärarträffen den 17 oktober. Språklärarna på bilden undervisar i franska, spanska eller tyska. En del av dem undervisar i ett modernt språk, andra undervisar i två eller flera av språken.

Vad man vill åstadkomma

Syftet med samarbetet är att:

  • skapa förståelse för de centrala innehållen och kunskapskraven i kursplanerna i moderna språk på senareskolor och gymnasieskolor
  • underlätta för elever att fortsätta med sitt valda moderna språk på gymnasiet och därmed, förhoppningsvis, få fler elever som läser språk
  • skapa bestående lärarnätverk i moderna språk i Katrineholms kommun.

Under träffarna kommer språklärarna bland annat att titta på de läromedel som används och varför, diskutera planeringar, läxor och prov, kursplaner, betygskriterier. Man kommer också att diskutera om det finns moment som senareskolorna bör lägga mer vikt vid och för gymnasieskolornas del, vilka moment som kan anpassas för de nya eleverna i årskurs 1.

Möjliga aktiviteter som diskuterades vid just den här träffen, var lärarbesök på varandras skolor och att eleverna i årskurs 9 skulle kunna få  möjlighet att besöka gymnasiet.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*