16 april 2015

Rekordstort Skapande skola-bidrag till Katrineholm

Katrineholms skolor satsar på att öka antalet kulturinslag och utveckla det estetiska lärandet i undervisningen. Nu tilldelas kommunen en rekordstor summa pengar från Kulturrådets Skapande skola. 750 000 kronor kommer under läsåret 2015/16 att kunna användas till att stärka kulturens roll i grundskolan, år F-9. Det är mer pengar än något tidigare år.

I Katrineholm kommer skolorna inför läsåret att få önska projekt ur en utbudskatalog där många kulturutövare presenterar vad man har att erbjuda.

Professionella kulturutövare kommer in i skolan, under kortare eller längre perioder. Det gäller både bildkonstnärer, artister av olika slag, författare och kulturpedagoger med flera. Satsningen innebär möjligheter till både konstnärliga upplevelser och estetiskt lärande i skolans alla ämnen.

Under pågående läsår har eleverna bland annat fått uppleva haitisk musik, träffat författare och konsthantverkare, pratat drömmar, skapat film, lärt sig fotografera, spelat teater, spelat afrikanska trummor och mött professionella dansare.

Syftet med regeringens Skapande skola-satsning är:
”Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.”

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webbplats här.

För mer information:
Lennart Ejeby
Kulturskolechef, Katrineholms kommun
Telefon: 0150-48 82 16
E-post: lennart.ejeby@katrineholm.se

Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*