4 november 2015

Öppna jämförelser för gymnasiet

När Öppna jämförelser gymnasieskolan för läsåret 2013/14 presenterades på onsdagen stod det klart att Katrineholms skolor följer många av de trender som kan ses i riket. 

På majoriteten av mätpunkterna placerar sig Katrineholms gymnasieskolor inom rikssnittet eller bättre. 
- Det är glädjande att se att den positiva trenden håller i sig när det gäller resultat i skolverksamheten, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Sammanfattningen här nedanför visar resultat från elever i Katrineholms gymnasieskolor, oavsett vilken kommun eleven bor i. 

Långt över rikssnittet

79 procent av eleverna på yrkesprogram tog examen inom tre år, vilket ger plats 33 av 209 och är långt över rikssnittet. Andelen elever på högskoleförberedande program som tog examen inom tre år var inom rikssnittet. Enligt modellberäknat värde, där socioekonomiska faktorer vägs in, hamnar Katrineholm på plats 39 av 212 när det gäller andel gymnasieelever som tar examen inom tre år. I denna beräkning har man tagit hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön och behov av ekonomiskt bistånd.

Andelen elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet är inom rikssnittet.

Betygspoängen inom rikssnittet

Den genomsnittliga betygspoängen är inom rikssnittet totalt sett. Eleverna på de högskoleförberedande programmen har en genomsnittlig betygspoäng på 14,1, vilket ger plats 163. På yrkesprogram är Katrineholms gymnasieskolor bättre än rikssnittet. Betygspoängen på yrkesprogrammen var 13,5, vilket gav plats 37.

Två år efter avslutade gymnasiestudier har 61 procent av eleverna i Katrineholms gymnasieskolor valt att studera vidare eller etablerat sig på arbetsmarknaden. Detta ger plats 175 av 226. 

I Katrineholms gymnasieskolor har 80 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen, vilket är inom rikssnittet. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*